Monday, September 17, 2012

ಶಾಪಿಂಗ್

ËÛ¯MWVæ ÔæàÞVÚßÈÚ
ÈÚßß«Ú„ }ÚßM…ß …ÑÚßÂ
«Ú«Ú„ ®ÚÑÚß%
«Ú«Û„Oæ¾æßÞ
ÈÚáÛt ÈÚßßWÒ¥Ú×Úß
sæÆÈÚÂ
BÄÇ¥æ¾æßÞ «ÚÑÚß%!

  (ಇಂದಿನ ( ೧೭.೯.೧೨ ) ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹನಿ . )
 

1 comment :

  1. There is some fonts problem Arathiji!!!! can't read...

    ಕಣ್ಣೀರು : ಈ ಹನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತವಿದೆ.

    ವಿಪರ್ಯಾಸ : ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ!

    ಶಾಪಿಂಗ್: ಹಹ್ಹಹ್ಹಾ...

    ReplyDelete