Tuesday, June 5, 2012

ವಿಹಾರ


ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ
ಸುತ್ತಿಬಂದೆ ಕೊಂಕಣ ...
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಯಾಗಿ
ಸುತ್ತುತಿವೆ ...
ಇಲಿ -ಹೆಗ್ಗಣ :))))

2 comments :

  1. ಆಹಾಹ್ಹಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ?

    ReplyDelete
  2. ಬದರಿ ಅವ್ರೆ ...ನಾನು ಕವನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮೈಲಾರನೂ ಸುತ್ತಿ ಬಂದನಪ್ಪ :)) ಇದು ಕೇವಲ್ punch saluvaagi baredddu :)

    ReplyDelete